Начало
Централен офис
Национ. структура
Предлагани ТПС
Центрове
Ред за получаване
Коментари
Въпроси/Отговори
Поръчки
Работа

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Необходимите документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания са:

1. Направление от личния лекар до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването.

2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол. - за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. - за антидекубитални дюшеци и възглавници: Медицински протокол от специализирана ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

3. Медицинския протокола се подава заедно с Молба-декларация за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления.

4. До 7 дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят сумата в брой или по Ваша банкова сметка/по избор/.

5. С получената сума заповядайте за избор, тестване и получаване на висококачеставен продукт на MEYRA в някой от нашите шоу-руми /вижте линка-Контакти/. Единствено при нас ще намерите богата гама от индивидуални и ергономични медицински изделия, помощни средства и приспособления на MEYRA - Германия, отговарящи на най-високите световни стандарти и многократно награждавани на международните изложения за високотехнологични иновации и достижения.

N.B. Ако имате издаден Медицински протокол от ЛКК - можете да закупите веднага медицинското изделие със собствени средства, като полагащата Ви се сума/до лимита на помощта от ДСП/ ще Ви бъде възстановена в кратки срокове от Социалната служба срещу представяне на издадените Ви от нашата фирма фактура и приемо-предавателен протокол.

Парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления

 • Инвалидна количка за възрастни - 1 бр. на всеки 6 год. - 486 лв.
 • Инвалидна количка за деца до 18 г. - 1 бр. на всеки 3 год. - 486 лв.
 • Акумулаторна количка / или скутер/ - 1 бр. на всеки 10 год. - 3019 лв.
 • Тоалетен стол и стол за баня - комбиниран за възрастни - 1 бр. на всеки 6 год. - 331 лв.
 • Тоалетен стол и стол за баня - комбиниран за деца до 18 г. - 1 бр. на всеки 3 г. - 331 лв.
 • Стол за баня - 1 бр. на всеки 6 год./за деца на 3 год./ - 126 лв.
 • Тоалетен стол - 1 бр. на всеки 6 г./за деца на 3 год./ - 205 лв.
 • Антидекубитален дюшек - 1 бр. на всеки 3 год. - 372 лв.
 • Антидекубитална възглавница - 1 бр. на всеки 3 год. - 65 лв.
 • Масичка за инвалидна количка – 1 бр. на всеки 5 год. – 48 лв.
 • Щипка за захващане на предмети от разстояние – 1 бр. на всеки 5 год. – 12 лв.
 • Проходилка – 1 бр. на всеки 3 год. – 72 лв.
 • Подмишечни патерици – 2 бр. на всеки 3 год. – 22 лв.
 • Канадки /подлакътни патерици/ – 2 бр. на всеки 3 год. – 28 лв.
 • Бастун-регулируем – 1 бр. на всеки 3 год. – 11 лв.
 • Бастун-нерегулируем – 1 бр. на всеки 3 год. – 8 лв.
 • Бастун - 3-опорен – 1 бр. на всеки 3 год. – 36 лв.
 • Бастун - 4-опорен – 1 бр. на всеки 3 год. – 48 лв.
 • Бастун-бял или сензорен за слепи лица – 1 бр. на всеки 3 год. – 22 лв.
 • Говорен апарат /ларингофон/ - 1 бр. на всеки 5 год. – 1236 лв.
 • Цифрови слухови апарати за неосигурени лица - 1 бр. на всеки 6 год. - 406 лв.
 • Цифрови слухови апарати за осигурени лица - 1 бр. на всеки 5 год. - 480 лв.
 • Цифрови слухови апарати за слухопротезиране на деца, учащи и студенти:
 • - Едностранно - 1 бр. на всеки 3 год. - 600 лв.
 • - Двустранно - 2 бр. на всеки 3 год. - 1200 лв.
 • Батерии за слухови апарати - 20 бр. всяка година - 1.20 лв./бр.


Copyright © 2005 Сдружение "Здраве за всички"