Начало
Централен офис
Национ. структура
Предлагани ТПС
Центрове
Ред за получаване
Коментари
Въпроси/Отговори
Поръчки
Работа

Сдружение “Здраве за всички” е неправителствена организация създадена през 1996г с основна цел да:
обединява, координира и подобрява дейността на ангажираните в сферата на здравеопазването.

Една от основните дейности на организацията ни е да обслужва безплатно хората с увреждания с медицински изделия и технически-помощни средства/ТПС/ по реда на Наредба №2 на МТСП. В списака на помощните средства влизат: инвалидни колички, столове за баня и тоалет, антидекубитални дюшеци и възглавници, слухови апарати и батерии, ларингофони, гръдни протези, перуки, очила, протезни рула и чорапи, патерици, бастуни, проходилки и др.
Сдружение “Здраве за всички” се явява събирателен образ на дейността 12 водещи западни компании-вносители и 3 български фирми-производители на помощни средства, за територията на Република България. Организацията ни има 49 офиса и филиали в цялата страна. Централният ни офис за координация на дейността се намира в гр.Плевен.

Поради спецификата на този бизнес, сдружението ни реализира дейността си, като Социално предприятие с обособена фирма, през която минават плащанията за заработените хонорари от страна на компаниите,с които си партнираме. В обслужването на нуждаещите се нашето НПO се ангажира с безплатно обучение за правилната експлоатация на ТПС, консултации през целия експлоатационен период, гаранционно и следгаранционно обслужване и т.н.

С настоящата презентация предлагаме нашето партньорство на заинтересуваните НПО, желаещи да разширят спектъра на предлаганите от тях социални услуги. Ангажираме се:

  • да ви обучим за ефективна работа в този сектор на социалните услуги,да получите лицензиране и сертифициране от партньорските компании за легализиране на дейността ви във вашия регион,
  • начален стоков кредит от 5000$/, който след 6 месеца може да достигне до 15000$/,
  • реализиране на реклама чрез листовки, стикери, диплянки, фасадни табели за офиса ви и т.н.
Заплащането отговаря на европейските стандарти за високо заплатена почасова работа, която е обвързана с градираща схема на увеличаващи се хонорари на база по-голям брой обслужени пациенти.

Това е една чудесна и ниско рискова възможност за вашата организация да си осигури алтернативен приход, гарантиращ устойчивото ви развитие.

Като оставаме с искренно желание за бъдещо сътрудничество, благодарим за вашето внимание.

Др. Емил Кючуков - Председател на УС на Сдружение “Здраве за всички”.


Copyright © 2005 Сдружение "Здраве за всички"