Home
Central office
National structure
TAD provided
Centers
Receive a TAD-order
Feedback
FAQ
Orders
Work

Тук можете да намерите отговорите на някои често задавани въпроси


Съдържание


Как мога да получа ТПС ?

Редът за получаване на ТПС е следния:
1. Направление от личния лекар за специализирана ЛКК в МБАЛ И УМБАЛ.
2. ЛКК издава медицински протокол.
3. С медицинския протокол от ЛКК и ЛК на болния се отива в Д”СП” по постоянен адрес.
4. Д”СП” издава Заповед и заверено ксерокопие на медицинския протокол.
5. Със Заповедта, завереното копие на МП на ЛКК и документите за самоличност на правоимащото лице и получателя – в офис на Сдружение “Здраве за всички”.
Обратно в началото

Какво ТПС могат да изпишат?

Инвалидна количка- от неврологична, хирургична, ортопедична,онкологична ЛКК в МБАЛ или ТЕЛК /РЕЛК/.
Комбиниран стол, тоалетен стол и стол за баня – същите комисии
Антидекубитален дюшек и възглавница - неврологична,онкологична ЛКК в УМБАЛ
Слухови апарати - прави се аудиограма и се изписва от ЛКК по УНГ в МБАЛ
Ларингофон - ЛКК по УНГ в УМБАЛ
Гръдна епитези и перуки - онкохирургична ЛКК в МБАЛ
Протезни рула, протезни чорапи, протективни чорапи - ортопедична ЛКК
Бастуни,патерици,проходилки – от неврологична, хирургична, ортопедична ЛКК в ДКЦ по местоживеене
Обратно в началото

Защо е толкова сложна процедурата по изписване на ТПС?

Такава е нормативната уредба утвърдена от МТСП.
Обратно в началото

Кой може да изписва ТПС ?

ТПС могат да изписват ЛКК - неврологична,хирургическа,онкологична,ортопедична,УНГ.
Обратно в началото

Какво може да получи един инсултно болен?

На един инсултно болен могат да се изпишат инв.количка,комбиниран стол, тоалетен стол, стол за баня антидекубитален дюшек, антидекубитална възглавница,проходилка,четириопорен бастун,масичка за инвалидна количка.
Обратно в началото

Кога могат да се получат ТПС ?

С готовите документи могат веднага да се получат от Сдружение “Здраве за всички”
Обратно в началото


Copyright © 2005 Health for everybody association